I dag lanserte det velkjente Energy Star sitt program for merking av datasentre i USA. Det går kort fortalt ut på at de 25% som har lavest «PUE», et forholdstall som sier noe om energien som brukes på selve datadriften i forhold til lys og kjøling, oppnår merket. Det er det amerikanske Environmental Protection Agency som forvalter merkingen.