IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og organiserer leverandører av teknologiløsninger innen velferds- og helsesektoren i Norge.

620x375omsorg

Erklæring trygghetsalarmer
Det finnes rundt 80.000 trygghetsalarmer i Norge i dag, og de aller fleste er gamle analoge alarmer. Analoge alarmer er kostbare i drift, mer sårbare for feil og baserer seg på gammel teknologi. Digitale trygghetsalarmer sender signaler over mobil- eller bredbåndsnettet med mye større kapasitet enn det analoge telefoninettet. Analoge alarmer kan være ute av drift i flere dager før det oppdages siden de bare sporadisk gir fra seg signaler. En rekke kommuner har allerede innført digitale trygghetsalarmer og bruker responssenter som håndterer disse. Erfaringen er at disse er meget stabile og leverer vesentlig mer stabile tjenester enn de analoge trygghetsalarmene. Alarmen gir  den enkelte tjenestemottaker, pårørende og ansatte i kommunen trygghet for at alarmen fungerer som den skal. Innen noen år vil alle måtte gå over til digitale løsninger da det analoge nettet avvikles.

Vi ønsker med denne erklæringen å forsikre våre kommunale kunder at vi som næring vil bidra til at denne overgangen skal gå så smidig som mulig for norske kommuner. De løsningene som leveres av våre medlemmer vil følge alle norske krav til standarder som er gjeldende i dag og fremover. Langsiktighet er viktig for oss som leverandører og dere som kunder. Langsiktighet både i teknologivalg og selve løsningen som vi leverer.  Vi har i samarbeid utarbeidet denne erklæringen for å sørge for at alle landets kommuner skal komme videre den prosessen de har startet på, og vi skal hjelpe dere – uavhengig av leverandørvalg.

Om IKT-Norge/Norsk ehelseforum
IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og organiserer Norsk forum for eHelse. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen. I dag organiserer Norsk forum for eHelse over 200 bedrifter.

Last ned erklæringen her: