Finanskomiteen har forbedret Regjeringens budsjett!

-IKT-innsatsen i budsjettet for neste år blir forbedret som følge av Finanskomiteens behandling, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge etter at stortingskomiteen avga sin innstilling fredag formiddag.

-IKT-Norge ba komiteen om å reversere kuttene på velferdsteknologi og bredbåndsutbygging, og vi er glade for å ha blitt lyttet til her. Utbyggingen av bredbånd til utkantstrøk styrkes med 60 millioner, mens velferdsteknologisatsingen styrkes med 30 millioner, sier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva.

Schjerva legger til at IKT-profilen i alt blir ganske bra når de kuttene som Regjeringen i sitt opplegg delvis reverseres og de IKT-midlene som lå der fra før er beholdt. – Vi gleder oss over riktig retning, men ved neste korsvei må en satse sterkere på digitale læremidler og e-helse, sier Roger Schjerva.

-Det er svært gledelig at vi gjennom budsjettprosessen har oppnådd et stortingsflertall for at datasentre skal få samme lave sats i el-avgift som industrien ved at både Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har dette inne i sine alternative budsjetter. Da er det desto mer skuffende at forliket med regjeringspartiene ender opp med et utredningsvedtak uten retning som ikke skal være ferdig før høsten 2015. Et positivt vedtak nå kunne gitt Norge et nødvendig forsprang når gigantene nå planlegger hvor datasentrene i Europa skal lokaliseres. Høyre og Fremskrittspartiet tar på seg et betydelig ansvar ved å skyve denne ballen videre inn i usikkerhet, sier Hoff. Han avslutter med at IKT-Norge vil arbeide for å fremskynde et positivt vedtak.