Bank og finans står foran et paradigmeskifte der nye digitale løsninger erstatter tradisjonelle banktjenester. I den forbindelse inviterte IKT-Norge og Finans Norge alle som er interessert i digitalisering av finansnæringen til frokostseminar 18. januar med tittelen Future Bank.

– Det er omtrent ett år siden vi i IKT-Norge begynte å jobbe med FinTech for fullt, og dette er et tema som begynner å vekke stor interesse hos flere. Det ser vi spesielt gjennom de 15-20 nye fintech-selskapene som har blitt etablert i Norge siste året.  Dette er tredje seminaret vi holder sammen med Finans Norge, og neste år blir dette en langt større konferanse! Sier Liv Freihow når hun åpner seminaret.

Heidi Austlid
Heidi Austlid

De kommer til å være krevende kunder

Første foredragsholder var Heidi Austlid (adm. direktør IKT Norge), som hadde et klart budskap til banknæringen!

«Tenk på fjortisene som er digitale, de som ikke vet om at det var en verden uten internett. De er ikke bare konsumenter, men også produsenter. Når dere skal tenke tjenesteutvikling, er det disse dere skal tenke på. De kommer til å være krevende kunder!», sa Austlid.

Hun fortsatte med å snakke om hvordan Norge våknet i fjor, da omstilling og delingsøkonomi ble buzzwords.
«Vi står foren en prosess hvor vi må omstille alt næringsliv, og bankene vil med mange andre bransjer bli avhengig av freelancere i fremtiden. Internett skaper ny inntekter, og ikke minst nye arbeidsplasser. Jeg tror vi trenger den krisen vi står oppi nå, selvom det betyr kroken på døra for noen. Når DnB sier opp 600 mennesker, skaper det 200 nye arbeidsplasser. De som velger å være med på den teknologiske utviklingen er de som velger å overleve. De som overleverer denne omstillingen er de som tenker på meg, der jeg er i mitt liv. Kunden må være i fokus», avsluttet hun.

 

Et fullspekket program

På scenen sto i tillegg Tor Johan Bjerkedal (Fagdirektør Finans Norge) og snakket om hvordan nye aktører fører med seg nye former for betalingsformidling og kunderelasjoner. Åsne Taksrud (Seksjonsleder kort og betaling personmarked DNB) snakket om erfaringer fra en gammel bank som kommer med nye løsninger. Danske Bank var representert ved Knut Anders Wangen (Head of MobilePay Norway), som snakket om digitalisering, disruptiv innovasjon og markedet for mobilbetalinger.

Etter pausen leverte Israr Khan (Digital Director marked.no) en livlig presentasjon om forbrukerperspektivet i  framtidens bank, og la ekstra vekt på de unges vaner. Deretter sto på Tore Frihagen (EVP Strategic Alliances Cxense) på scenen og snakket om personifisering av banktjenester gjennom dataanalyse. Et av våre nyeste medlemmer, Fronteer Solutions, var representert ved daglig leder Atle Christiansen, som snakket om digitalisert forvaltning. Siste foredragsholder ut var Laxmi Akkaraju (Senior Vice President Evry), som forklarte oss hvordan digitalisering av finans krever remix av kompetanse.

Suits and the hoodies

Liv Freihow avsluttet seminaret med en kort oppsummering, hvor hun blant annet tok opp at det er ingen annen bransje hvor «suits and hoodies» passer bedre enn FinTech.

«Vår oppfordring til dere, i bankbransjen, å menge dere med de som driver innovasjon på utsiden av bankene. Det trenger dere begge, det er et gjensidig forhold», sier Liv. Norsk FinTech-bransje er spennende, men de blir brukt og kjøpt av utlandet. Liv håper å se flere investeringen av norske fintech-selskaper i Norge.

Neste februar blir det en større konferanse, og vår satsing på FinTech blir enda større.
Se alle presentasjonene fra dagens konferanse her.