Den 23. og 24. februar ble forumet IKT for energieffektivitet stiftet. Vår svenske søsterorganisasjon Grøn IT var tilstede og har skrevet følgende referat til oss: 

Den europeiska IT-industrin undertecknade i tisdags den 23 februari via Digitaleurope (http://www.digitaleurope.org/) ett MoU (Memorandum of Understanding) med ett antal aktörer för att starta upp ”the ICT4EE-forum”. Förkortningen står för ”ICT for energy efficiency”. Målet är att bidra till EU-kommissionens mål om att minska CO2-utsläppen med 20% fram till år 2020.

Mer konkret är denna industriledda plattform en respons på Kommissionens rekommendationer (COM (2009) 7604 final) om IT och energieffektivitet. Det handlar dels om att minska IT-industrins s k ekologiska fotavtryck, dels att hjälpa andra sektorer i samhället att bli mer energieffektiva med hjälp av IT.

Undertecknandet skedde tillsammans med GeSI (http://www.gesi.org/), JBCE (http://www.jbce.org/) och TechAmerica Europé (http://www.techamerica.org/Europe) under en presskonferens där även IT-kommissionär Kroes deltog.

Forumet kommer att drivas genom tre arbetsgrupper. Den första kommer att fokusera på energieffektivitet inom IT-sektorn. Det handlar om att skapa mätmetoder, rapportera och kunna verifiera sektorns egen påverkan på miljön. Utmaningen är bland annat att ”inte uppfinna hjulet på nytt” utan att samarbeta kring de standards som redan finns.

Den andra arbetsgruppen ska inriktas på IT´s bidrag inom framförallt transport-, byggnads- och energisektorn.

Den tredje ska fokusera på användarperspektivet och beslutsfattare. Det handlar om forskning inom området, om att gå från politik till handling, samt att skapa beteendeförändringar i samhället.

Till arbetet knyts en oberoende expertpanel som ska se över dokumentation samt att Kommissionens rekommendationer verkligen efterlevs. Panelen höjer redan ett varningens finger gällande:

– att tidshorisonten för detta arbete är mycket kort (det ska vara klart redan 2015 i god tid inför 2020)
– vikten av en pragmatisk ansats i arbetet istället för att söka den ultimata mätmetoden
– behovet av en oberoende, tredjepartsverifiering när energi ska mätas
– samt, att arbetet sker med en bred syn på IT-sektorn och att även t ex återförsäljare och transport av IT omfattas.
En slutsats från Kommissonens sida är att detta arbete verkligen brådskar, samt att utfallet bara blir trovärdigt om arbetet sker globalt och att det omfattar även offentlig sektor.

Eller, som Chris Tuppen (British Telecom), ansvarig för forumets arbetsgrupper, uttrycker det: ”Let´s roll up our sleves and get down to work!”