EXTRA er et europeisk FoU-prosjekt som er gjennomført i perioden 2008 – 2010 innen EUs Collective Research program Cornet. Prosjektet har fokusert på metodikk for kunnskapsforvaltning og erfaringsutveksling i bedrifter som utvikler og leverer programvareprodukter, spesielt mindre og mellomstore bedrifter. Forskning viser at det generelt er stort potensiale for å bedre bedrifters effektivitet og lønnsomhet ved å forbedre kunnskapsforvaltning / erfaringsoverføring.

IKT-Norge har vært prosjektkoordinator og hatt prosjektledelsen i EXTRA-prosjektet. SINTEF har vært norsk forskningspartner. Prosjektet har vært et samarbeid mellom IKT-bransjeorganisasjoner, forskningsaktører og bedrifter i Norge, Belgia og Kypros. Norske bedriftsdeltakere har vært AKVA group Maritech AS, Data Design System ASA, Lydia AS, Vianova Systems AS og Visma Unique AS. Den norske prosjektaktiviteten er delvis blitt finansiert av Innovasjon Norge.

I samsvar med prinsippene for Collective Research er resultatene fra prosjektet åpent tilgjengelige:

 • Håndbok
  Det er skrevet en håndbok, ‘Practical knowledge management. Techniques for small and medium sized software companies’. (110 sider, A5-format.)
  Her beskrives ulike prinsipper / ‘skoler’ for kunnskapsforvaltning. Ni konkrete teknikker er beskrevet på et detaljert ‘how-to-do’ nivå med anbefalinger, praktiske eksempler og bedriftserfaringer.
  Håndboka kan anskaffes ved å kontakte IKT-Norge på mail@ikt-norge.no Se et sammendrag av håndboken her: EXTRA handbook first pages
 • Verktøy for egenevaluering
  Det er utviklet et verktøy for egenevaluering av kunnskapsforvaltningen i en bedrift. Ved å svare på en del spørsmål om viktige fremtidige aspekter og dagens praksis for kunnskapsforvaltning, vil verkøyet gi forslag til hvordan forbedringer kan oppnås og hvilke deler av håndboka som kan være mest relevante. Utdypende forklaring på modellen for egenevalueringen er beskrevet i håndboka. Verktøyet er pt. utviklet i EXCEL. Det kan fås ved å sende en mail til info-extra@cetic.be og be om å få oversendt ‘The EXTRA self assessment tool’.
 • Opplæringsmateriell
  Det er laget opplæringsmateriell i form av en Powerpointpresentasjon for hver av teknikkene i håndboka. Dette kan lastes ned fra EXTRA-prosjektets web www.cornet-extra.eu.
 • Maler
  For en rekke av teknikkene er det utviklet maler / templates som kan være et nyttig utgangspunkt for å innføre en teknikk. Disse kan også lastes ned fra www.cornet-extra.eu.
 • Publikasjoner, presentasjoner mm
  www.cornet-extra.eu er det også tilgjengelig en rekke publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet. Dessuten er det mer informasjon om organisering, aktiviteter og deltakere i prosjektet, samt bakgrunnsmateriell om kunnskapsforvaltning.

For spørsmål og nærmere informasjon kan IKT-Norges prosjektleder rolf.pettersen@itvation.no kontaktes.