IKT-Norge har på vegne av sine medlemmer inngått en meget gunstig avtale med Factlines AS på tjenester og digital støtte i det vanskelig arbeidet med å følge opp krav til samfunnsansvar og innsikt i leverandørkjeden.

Kravene er spesielt utfordrende for børsnoterte selskaper og for leverandører og underleverandører til det offentlige, men krevende både tid- og ressursmessig for alle seriøse virksomheter uansett størrelse.

Factlines bistår med rutiner og systemer med spesiell fokus på informasjonshåndtering og flyt i leverandørkjeder. Resultatet er ressursbesparende, sikkert og effektivt. Oppdatert informasjon hvor kun du har innsyn. Det gir faktagrunnlag for enda smartere forretningsavgjørelser.

Les mer om avtalen her: Factlines_IKTNorge_medlem

Kontakt:

Siri Engesæth (Daglig leder)

siri@factlines.com/+47 90114675