1.     EHF Faktura

IKT-Norge er ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF – Elektronisk handelsformat og ber om at dere utsteder fakturaer til oss på EHF-formatet.  Vårt org.nr er: 971037296

2.     E-postmottak av fakturaer

Dersom dere ikke har anledning til å sende oss fakturaer i EHF-formatet ber vi om alle fakturaer/kreditnotaer sendes til: 971037296@invoicecenter.net

Har du spørsmål vedrørende fakturering? Kontakt Elisabeth Aas på ea@ikt-norge.no.