I Bergens Tidende mandag 13. juli uttaler seg IKT-Norges generalsekretær Per-Morten Hoff om Bergen Kommunes nye retningslinjer i forhold til graving.

Utdrag fra intervjuet:

– Bergen skyter seg selv i foten med de høye graveprisene, mener Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge

Generalsekretær Per Morten Hoff i bransjeforeningen IKT-Norge har selv lest kommunens nye retningslinjer.

Bergen skyter seg selv i foten

– Det var sjokkerende detaljert og byråkratisk, og fører helt klart Bergen opp på verstinglisten over Norges kommuner. De kaller det ikke gebyr, men det er egentlig det det er, sier han.

Hoff synes det virker som om politikerne i Bergen har glemt å tenke helhetlig, og kaller de høye graveprisene for feilslått politikk.

Samfunnskritisk infrastruktur

Han påpeker at fiber er samfunnskritisk infrastruktur, som er viktig for privatpersoner, for bedrifter og for kommunen selv.

Fiber er samfunnskritisk infrastruktur

– Det er første gang i historien at samfunnskritisk infrastruktur blir bygget ut av private aktører i Norge. Vei, strøm, kloakk og teletjenester har tradisjonelt vært et statlig ansvar. Nå er det private aktører som bygger fibernettet, og da synes vi det er veldig rart at kommunen legger hindringer for at flest mulig skal få tilgang.

Hoff mener utgiftsøkningen kommer på et «merkelig tidspunkt». Ikke minst fordi det pågår et nasjonalt prosjekt for å samordne og harmonisere regelverket for graveprosjekter, der Norges ti største kommuner – inkludert Bergen – er med.

– Jeg synes det er trist at Bergen overkjører et nasjonalt prosjekt som pågår nå.