Møtet 20. februar innledes med et eksternt innlegg fra Markus Vesøen i DNB, før vi går over til en diskusjon rundt hvilke prosjekter/temaer IKT-Norge bør fokusere på fremover i arbeidet med FinTech. Her har vi noen konkrete forslag, og ser frem til innspill også fra medlemmene.