Bjørn Rustberggard
Bjørn Rustberggard

Bjørn Rustberggard, Wevideo

”Norsk ikt-suksess i Silicon Valley”

Bjørn Rustberggard forteller om hvordan han som gründer i Wevideo har greid å etablere seg på rekordtid i USA hente inn 20 mill. dollar i investeringsmidler. Hvordan kan en liten norsk aktør fra Bryn i Oslo gjøre suksess i Silicon Valley i USA? Hva må til for at flere skal lykkes og vi som nasjon skal bli smartere?

Om Wevideo og Rustberggard skrev Genuin.no artikkelen «Perfekt gründermatch». Noen sitater:

«Fra kontoret på Bryn i Oslo leder Rustberggard produkt- og teknologiutviklingen, som foregår i Norge og Romania.

– Bjørn er en av de smarteste personene jeg har jobbet med – ekstremt dyktig til å bygge et kjempesolid produkt. Så er han kanskje ikke markedsføreren som tar det globalt, men det er det at vi er så forskjellige som gjør at vi er et så sterkt team. Vi stoler 100 prosent på hverandre, sier Svendsen.

Internt var det en diskusjon om WeVideo skulle ligge i Norge eller i USA. I ettertid har det vist seg riktig å legge hovedkontoret til USA, men beholde utviklingen i Europa.

– Om du har en strategi som er avhengig av teknologipartnere, og spesielt hvis du er et supplement til en stor aktørs tjeneste, er det ingen andre steder enn Silicon Valley som gjelder. Vi hadde en slik partnerstrategi, derfor var det helt riktig for oss å være der, sier Rustberggard.

Langt vanskeligere var det å hente såkornkapital fra amerikanske investorer. I all hovedsak kom risikokapitalen fra Norge.

– Ved å sitte i Oslo har jeg kunnet skape tillit hos norske investorer ved å gi analyser som er litt mer tilpasset den nøkterne norske måten å se verden på. Så erkjennelsen er: Reis til USA for å realisere teknologien i markedsmuligheter og kunder, men ikke tro at det er lettere tilgang til kapital, sier Rustberggard.»

Hele artikkelen finner du her.

Meld deg på her