Polyteknisk forening har invitert kommunalminister Liv Signe Navarsete til debatt om kommunene og IKT 22. mars kl 19-21. I panelet deltar også Heidi Arnesen Austlid fra IKT-Norge.

Kommunal sektor har store utfordringer med økende krav til fornyelse og til å oppfylle nye roller i forhold til statlige endringsprogrammer som samhandlingsreformen. Kommunene, og spesielt de små, står overfor store utfordringer med lovpålagte oppgaver og utvikling av likeverdige tjenester til sine innbyggere. IKT er et viktig verktøy for å realisere nye tjenester og det stilles store krav til ressurser og kompetanse for å utnytte dette på en effektiv måte. Det er i ferd med å skapes store digitale skiller mellom ulike kommuner.

FAD fikk i fjor utredet muligheter for samordning av IKT i kommunal sektor der det ble foreslått ulike modeller for samarbeid om IKT i kommunal sektor. I KS pågår det nå interne prosesser for å avklare hvordan kommunal sektor kan opptre enhetlig og samarbeide på dette området. KRD synes å innta en tilbaketrukket rolle i forhold til disse problemstillingene. Det virker som departementet skyver fra seg ansvaret for IKT som et strategisk virkemiddel i kommunal sektor.

Vi har utfordret kommunalminister Liv Signe Navarsete til å dele sine tanker om hva som skal til for å møte utfordringene og inviterer til en debatt om hvordan vi kan fjerne hindringer og finne gode løsninger. Vi reiser bl.a. spørsmålene: Hva kan KRD bidra med og hva kan gjøres mht til politikkutforming og bevilgninger? Hvor viktig er IKT som en driver? Hvordan bør de statlige sektorinteressene ivaretas? Hva kan kommunesektoren gjøre på egen hånd? Hvordan kan leverandørene spille en rolle?

Med oss i debatten har vi områdedirektør Victor Ebbesvik fra KS,  direktør myndighetskontakt Heidi Arnesen Austlid fra IKT-Norge og prosjektdirektør Inger Aarvig fra NHO.

Møteleder: Sjefskonsulent Bjørn Nagell, Devoteam daVinci.

Påmelding til arrangementet finner du hos PF.