IKT-Norges forum er et populært medlemstilbud og en av de viktigste arbeidsformene i vår organisasjon. Her samles medlemmer til daglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger.

Vi har til enhver tid flere aktive forum – både større og mindre. I foraene møtes engasjerte medlemmer for å diskutere bransjens trender, policy-utvikling, lovverk, markedsutfordringer med mer. Som medlem i IKT-Norge har du mulighet å delta i diskusjoner, møter, konferanser og andre arrangement i forbindelse med våre forum og nettverk. Deltakelse er gratis.

Vi oppretter nye forum ved behov, også innen andre fagområder. Noen av forumene har lang levetid, mens andre er mer prosjektrettede som opprettes for å ta å løse konkrete saker. Ta gjerne kontakt hvis du er nysgjerrig på IKT-Norges arbeid eller har lyst til å diskutere opprettelse av et nytt forum.

Du kan kontakte den som er ansvarlig for det forumet du er interessert i, eller vår administrasjonssjef Elisabeth Aas.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: