IKT-Norges forum for offentlig sektor settes igjen torsdag 10. oktober.  Denne gang er møtet om ettermiddagen hos Creuna på Skøyen.
Tema for møtet er:
  • Presentasjon av Creuna
  • Politiske situasjonen – hva kan vi forvente oss av digitalisering i offentlig sektor?
  • Offentlige anbud – hvordan sikre innovasjon og gode prosesser?
En mer detaljert agenda vil komme, men fint med rask tilbakemelding på deltagelse til heidi@ikt-norge.no senest 8. oktober.