IKT-Norges forum for offentlig sektor inviterer med dette til møte 11. september kl 09.00-12.00. Møtet holdes hos Radgiverne LOS i Akersgaten 20. Påmelding til heidi@ikt-norge.no innen 7. september grunnet servering.

 

IKT-Norges kommunekartlegging 2012

IKT-Norge gjennomførte kommunekartlegging i 2011 med fokus på innbyggertjenester. I år har vi gjort det samme og ferske resultater foreligger… Kort presentasjon av hovedtrekk ved Heidi Austlid, IKT-Norge

 

Offentlige anbud – praksis eller lovverk til besvær?

Er det praksis eller lovverk som sikrer gode offentlige anbud?

Innovasjon i offentlige anbud – mulig eller umulig? DIFI ved Marit Holter Sørensen

Hvordan tenker en kommune? Skedsmo kommune ved Håvard Wiik

Hvordan påvirker offentlige anbud og innkjøpsprosesser påvirker marginutviklingen i bransjen? Coregroup ved Christoffer Hernæs

 

Innovasjon og Altinn

Altinn er satt som en av de fem felles-komponentene i den norske digitaliseringsstrategien.  Den nye strategien til Altinn er ventet innen utgangen av september med en oppdatert analyse av plattformen.  Vi innviterer til en fasilitert diskusjon rundt hva Altinn kan og bør være for offentlig sektor og norsk programvare industri. Diskusjonen ledes av Kirsti Kierulf, Allinnovation og partner i Rådgiverne