IKT-Norge

Forum og nettverk

En av de viktigste arbeidsformene i IKT-Norge er aktive og engasjerte forum og nettverk.

Det er til enhver tid flere levende forum, noen store, andre mindre grupper. I foraene diskuterer bransjen trender innen teknologi, policy-utvikling, lovverk, markedsutfordringer med mer.

Mens noen av foraene har lang levetid, opprettes andre for å ta tak i og løse konkrete saker og er prosjektrettede.

Som medlem i IKT-Norge har du mulighet å delta i diskusjoner, møter, konferanser og andre arrangement i forbindelse med våre forum og nettverk.

Ønsker du delta i noe av våre forum eller er nysgjerrig på IKT-Norges arbeid?

Kontakte gjerne ansvarlig for det forum du er interessert i eller kontakt Elisabeth Aas, administrasjonssjef. Kontaktinfo under.

 

Kontaktperson:

Administrasjonssjef

E-post: ea@ikt-norge.no

Telefon: 40202012

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+