IKT-Norge

Forum for industrielle datasentre

(Tidligere forum for grønne datasentre)

Norge er i en unik posisjon for å etablere en betydelig næring innen drift av grønne datasentre på grunn av vårt kjølige klima, rene energi, gode infrastruktur, politiske stabilitet og høye kompetanse.

Datamengdene i verden vokser eksponensielt, og med dem vokser behovet for å lagre data på en trygg, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Norge kan innta en internasjonal posisjon innenfor grønne datasentre, ikke bare som råvareleverandør av kraft, men også som produkt- og tjenesteleverandør. Forspranget vårt er overflod av grønn kraft, politisk og økonomisk stabilitet.

Medlemmer: Forum for grønne datasentre består av representanter fra forskjellige prosjekter rundt om i Norge.

Forumet har til hensikt å samle aktørene til felles myndighetskontakt, samt innsats og diskusjon knyttet til viktige utfordringer for sektoren.

IKT-Norge har arbeidet hardt for å få regjeringen å redusere elavgiften hvilket vi fikk gjennomslag for i statsbudsjett 2016. . Vi er meget godt fornøyd med at definisjonen er satt på 5 MW, slik vi ønsket, men vil gjerne diskutere med Finansdepartementet og Stortinget hvordan vi kan legge til rette for at norske datasenter som ligger rett under 5 MW ikke får en konkonkurranseulempe.

IKT-Norge har sammen med Innovasjon Norge satt sammen en presentasjon som skal markedsføre norske grønne datasentre verden over.Last ned KeyNote-versjon

Kontaktperson:

Sjeføkonom

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+