IKT-Norge

Forum for offentlig sektor

Fornying av offentlig sektor kan gi store ressursbesparelser, bedre arbeidsforhold og gode borgertjenester!

Det skjer mye innen digitalisering og fornying lokalt og nasjonalt, og arbeidet med digital agenda, digitalt førstevalg og ulike standarder vil ha innvirkning på oss som IKT-næring.

IKT-Norge er sterkt engasjert i dette arbeidet og har derfor etablert forum for offentlig sektor. Forumet møtes jevnlig og har ulike tema på dagsorden – deriblant digitaliseringsprogrammet, anbudsprosesser og anskaffelser, innbyggertjenester og store offentlig prosjekter nasjonalt og lokalt.

Ønsker du å delta i dette forumet eller er nysgjerrig på IKT-Norges arbeid – ta kontakt! Kontaktinfo under.

Kontaktperson:

Sjeføkonom

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+