IKT-Norge

Forum for offentlig data

IKT-Norge opprettet våren 2010 et forum for medlemmer som er opptatt av tilgang til offentlig data. Forumet møtes annenhver måned, og diskuterer status for tilgjengeliggøring av data fra ulike offentlige kilder, samt krav og forventninger IKT-næringen har i forhold til offentlig data.

©iStockphoto.com/Henrik5000

IKT-Norge jobber aktivt som pådriver for rask, åpen og effektiv tilgang til alle typer offentlig data, og er blant annet sterk engasjert i forhold til geodata fra Statens Kartverk. Diskusjoner og anbefalinger fra forumet brukes som grunnlag i IKT-Norges diskusjoner med politikere og offentlige myndigheter.

Forum for offentlig data ledes av Liv Freihow og Torgeir Waterhouse. For mer informasjon, kontakte Liv.

Kontaktpersoner:

Liv Freihow

Direktør for næringspolitikk

E-post: lf@ikt-norge.no

Telefon: 48250924

Direktør internett og nye medier

E-post: tw@ikt-norge.no

Telefon: 41612096

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+