IKT-Norge

IPv6 forum

IKT-Norge har hatt IPv6 på radaren gjennom flere år, og anså at den rette kombinasjonen av nødvendighet og motivasjon var tilstede hos både bransje og myndigheter i 2010 til at det var på tide å starte opp IPv6 forum.

IPv6 forum ble etablert 04.10.2010. Tunge, både store og små, aktører deltar i IPv6 forum som er åpent for alle aktører i den norske IT-næringen. Planer og aktiviteter utarbeides løpende, og alle IT-aktører inviteres til å delta.

IPv6 forum har som formål å koordinere aktiviteter som vil fremme et nasjonaltkunnskapsløft og kompetanse på alle nivåer og adressert til relevante målgrupper. Det anses som kritisk for norsk konkurranseevne og innovasjonskraft å samarbeide om et felles migrasjonsløft og derved ivareta nasjonal og global konnektivitet.

IKT-Norge IPv6 forum ledes av en styringsgruppe  bestående av:

Konferansegruppa som har ansvar for konferanser og andre arrangementer ledes av Linda FirveldEye Networks, den består av:

Wiki gruppa som har ansvar for en nasjonal kunnskapsbasert IPv6 wiki på norsk ledes av Steinar Haug, Ventelo, den består av:

Utrulling av IPv6 er en av de viktigste forutsetningene for realiseringen av tjenester i morgendagens internett. Uten det tilnærmet ubegrensede forrådet av IP-adresser i IPv6 vil det f.eks. ikke være mulig med en implementering av teknologier relatert til tingenes internett i den takten vekst og etterspørsel skalerer. Sosiale nettjenester, lokasjonsbaserte tjenester, social gaming, mobilitet og skybaserte tjenesters videreutvikling vil hemmes uten samlet, nasjonal innsats fra alle aktører.

IPv6-utrulling har – sammenlignet med andre industriland – ikke ennå kommet godt nok i gang i Norge. For å sikre rammebetingelser for IKT-forskning, kunnskap og realisering av fremtidens internett er det nødvendig å øke bevissthet og kunnskap på tvers av vertikaler og nivåer innenfor ulike industrier og tjenestenivå.

Norsk IKT-næring har samlet seg i forumet for diskusjon og deling, samt har som formål å gjennomføre aktiviteter som underbygger formålet.

IPv6-konferanser er satt på agendaen som et av flere hovedvirkemidler. Forumet har besluttet å være arrangør av en serie IPv6 konferanser og ta en rolle på relevante arenaer så lenge det er behov i markedet.

Kontaktperson:

Direktør internett og nye medier

E-post: tw@ikt-norge.no

Telefon: 41612096

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+