IKT-Norge

Edtech-forum

Edtech-forum (tidl. kunnskapsforum) er for de aktørene i IKT-næringen som har en interesse av eller er involvert i kunnskaps- og utdanningsektoren.

Forumet har til hensikt å samle aktørene til felles myndighetskontakt, samt innsats og diskusjon knyttet til viktige utfordringer for sektoren. Se også edtechnorge.no.

Her er noen av våre medlemsbedrifter:

 

Kontaktperson:

Heidi A. Austlid

Administrerende direktør