IKT-Norge

Norsk eHelseforum

IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og organiserer Norsk forum for eHelse. Den 18. november 2008 samlet et 30-talls aktører seg hos IKT-Norge, for å lage en felles ramme for arbeidet med helse og IKT.

Vi ønsker i størst mulig grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle relevante aktører. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen. IKT-Norges arbeid vil særlig ha fokus på:

  • Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
  • Øke forståelse for – og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
  • Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for næringslivet
  • Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse
  • Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT

I dag organiserer Norsk forum for eHelse over 70 bedrifter.

 

Ta gjerne kontakt om din bedrift ønsker å være med.

 

Les mer om våre aktiviteter her:

Kontaktpersoner:

Direktør for næringsutvikling

E-post: fs@ikt-norge.no

Telefon: 92032470

Direktør eHelse og smart tech

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+