IKT-Norge

Norsk fiberforum

IKT-Norge og Norsk Fiberforening har over lengre tid ført samtaler for å se på mulige samarbeidsformer. Diskusjonene har spent fra sakssamarbeid til full sammenslåing av foreningene, og på Fiberforeningens årsmøte den 2. april 2014 ble det besluttet at Fiberforeningen innlemmes i IKT-Norge.

Målet er å være påvirker, å drive debatten og å sette fiber på agendaen slik at flest mulig privatpersoner, bedrifter og offentlige etater får muligheten til å kople seg til fiberbasert bredbånd så raskt som mulig.

At vi som næring i diskusjonen om bredbånd kan tale med én stemme er svært viktig for å få politisk gjennomslag. Fiberforeningen og IKT-Norge vil sammen bli styrket ved en fusjon, men aller viktigst: Selskapene vil bli styrket, og det er jo dem vi er til for.

Fiberforeningens arbeid videreføres i et eget fagforum, Norsk Fiberforum, som en del av IKT-Norge.

Kontaktperson:

Direktør internett og nye medier

E-post: tw@ikt-norge.no

Telefon: 41612096