IKT-Norge

UP! – for deg som er entreprenør

Norge trenger nye IKT-lokomotiver som kan bidra til å løse morgendagens utfordringer i samfunnet og i næringslivet. Det er mange små IT-bedrifter som har potensialet i seg til å bli det neste store teknologieventyret. IKT-Norge vil gi disse litt hjelp i startgropen – bidra til å rydde en del praktiske utfordringer av veien slik at dere kan fokusere på innovasjon og kommersialisering.

Det viktigste bidraget IKT-Norge kan gi små, nystartede bedrifter er kanskje tilgangen til Norges største og viktigste nettverk innen IKT. I vår organisasjon finnes bedrifter som kanskje er på jakt etter nettopp den teknologien du utvikler, eller som kan gi råd og kontakter for å hjelpe deg videre.

UP! bedriftene møtes til ca 5 fag- og nettverkssamlinger hvert år, og får et svært godt tilbud på medlemskap i IKT-Norge. Kriteriet er at bedriften ikke er eldre enn fem år og har under 10 millioner kroner i omsetning.

Meld deg inn i UP!

 

Kontaktpersoner:

Liv Freihow

Direktør for næringspolitikk

E-post: lf@ikt-norge.no

Telefon: 48250924

Direktør for næringsutvikling

E-post: fs@ikt-norge.no

Telefon: 92032470

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+