IKT-Norges forum er et populært medlemstilbud og en av de viktigste arbeidsformene i vår organisasjon. Her samles medlemmer til faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger.

ikt forum nett

Vi har til enhver tid flere aktive forum – både større og mindre. I våre forum møtes engasjerte medlemmer for å diskutere bransjens trender, policy-utvikling, lovverk, markedsutfordringer med mer. Som medlem i IKT-Norge har du mulighet å delta i diskusjoner, møter, konferanser og andre arrangement i forbindelse med våre forum og nettverk. Deltakelse er gratis.

Oversikt over våre neste forum og arrangementer

Vi oppretter nye forum ved behov, også innen andre fagområder. Noen av forumene har lang levetid, mens andre er mer prosjektrettede som opprettes for å ta å løse konkrete saker. Ta gjerne kontakt hvis du er nysgjerrig på IKT-Norges arbeid eller har lyst til å diskutere opprettelse av et nytt forum. Da kan du kan kontakte den som er ansvarlig for det forumet du er interessert i, eller vår administrasjonssjef Elisabeth Aas.

NB: IKT-Norges forum er kun for medlemmer.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: