Prinsippet om bærekraft vil ligge som et premiss i all virksomhet fremover, og for oss som næring vil dette være en kilde til nye forretningsmuligheter, men også gi oss en mulighet til å bidra der det smerter mest, nemlig klimaspørsmålet.

IKT-Norge har lenge hatt fokus på IKT som en av de viktigste faktorene for å redusere CO2-utslipp i Norge. Dette førte til at vi for over ti år siden lanserte GrønnIT som prosjekt. Arbeidet har vært i stadig utvikling, og vi jobber nå målrettet med tiltak som bidrar til å redusere våre klimautfordringer.

Hva gjør vi da som næring? Hvordan bidrar vi utover det å tjene penger til egen virksomhet?

Som fortsettelse på GrønnIT-arbeidet oppretter nå IKT-Norge sammen med ledende bedrifter, små og store, et eget forum for teknologi og bærekraft. Vi møter en konstant etterspørsel etter våre meninger om hva den såkalte smarte byen skal bygges på.  Sammen må vi gi de gode svarene og være med å lede utviklingen sammen med våre politikere, øvrig næringsliv og befolkningen.

Formål
Forumets formål er å inspirere virksomheter til å integrere bærekraft inn sin forretningsvirksomhet.

Gjennom kunnskapsdeling setter vi fokus på konkrete eksempler på hvordan den digitale næringen jobber med bæredyktighet med utgangspunkt i FN’s mål for bærekraftig utvikling.

Vi jobber med
Dialog med myndighetene for å sikre sikre optimale rammer for bærekraftige innkjøp.

Forum for bærekraftig teknologi er åpent for IKT-Norges medlemmer. Har du innspill til saker, eller ønsker informasjon om forestående aktiviteter kan du ta kontakt med Fredrik Syversen.

 

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: