Prinsippet om bærekraft ligger som et premiss i all virksomhet i tiden fremover. For oss som næring gir det oss en mulighet til å bidra der det smerter mest nemlig klimaspørsmålet, i god kombinasjon med at det er en kilde til nye forretningsmuligheter.

gffgfg

IKT-Norge har lenge hatt fokus på IKT som en av de viktigste faktorene for å redusere CO2-utslipp i Norge. Dette førte til at vi for over ti år siden lanserte GrønnIT som prosjekt. Arbeidet har vært i stadig utvikling og vi jobber nå målrettet med tiltak som bidrar til å redusere våre klimautfordringer.

Hva gjør vi da som næring? Hvordan bidrar vi utover det å tjene penger til egen virksomhet? Vi møter en konstant etterspørsel etter våre meninger om hva den såkalte smarte byen skal bygges på.  Sammen må vi gi de gode svarene og være med å lede utviklingen sammen med våre politikere, øvrig næringsliv og befolkningen.

Som fortsettelse på GrønnIT-arbeidet har IKT-Norge sammen med ledende bedrifter, små og store, opprettet et eget dialogforum. Grønne løsninger og bærekraft står også sentralt i det norske utviklingsarbeidet som fra august 2018 fikk en egen strategi for digitalisering av utviklingspolitikken. Forumet har derfor fokus på saker innenfor teknologi, bærekraft og utvikling.

Forumets formål er å inspirere virksomheter til å integrere bærekraft inn sin forretningsvirksomhet og å bistå at teknologibedrifter er en naturlig del av myndighetenes utviklingspolitikk.

Gjennom kunnskapsdeling setter vi fokus på konkrete eksempler på hvordan den digitale næringen jobber med bæredyktighet med utgangspunkt i FN’s mål for bærekraftig utvikling. Vi har også dialog med myndighetene for å sikre sikre optimale rammer for bærekraftige innkjøp.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: