Innen 2019 skal alle norske hjem ha toveiskommunikasjon knyttet til strømmåling (AMS). Samtidig blir prisene og forbruk mer transparent. Alt ligger til rette for innovasjon og masse arbeid for norsk IT og telekomnæring.

IKT-Norge har lenge hatt fokus på IKT som en av de viktigste faktorene for å redusere CO2 i Norge. Dette førte til at vi lanserte GrønnIT som prosjekt for 4 år siden. Prosjektet har utviklet seg siden det, vi har nå flere prosjekter innen både reduserende tiltak, men også klimautfordringen som næringsutvlikling. Derfor har vi etablert Forum for smart energi i IKT-Norge.

Saker som forumet arbeider med er:

 • Forbrukerperspektivet ift AMS, tredjepartsleverandører og prising
 • Sikre dataflyt og tilgang til energidata også for forbrukerene og tredjepart ref Open Data Initiative
 • Data management/Data centre ift behovene når enorme mengder data skal prosesseres og distribueres
 • Forventninger og kommunikasjon rundt utrulling av AMS, nødvendigheten av å spille på lag med energibransjen og forbrukerne
 • Forsyningssikkerhet når AMS og smart grid iverksettes
 • En norsk smart 2020 rapport bør lages i samarbeid med KMD og deres arbeid med nasjonal digital agenda
 • Utvikling av samarbeid med elbil-industrien og utvikling av smarte løsninger for “tanking” av elbiler
 • Se på nye forretningsmodeller som følge av AMS
 • Etablere kontakt med NVE, OED, Smart Grid-senteret og Enova
 • Posisjonere norske selskaper innen IKT/Energi internasjonalt gjerne i samarbeid med Intpow og andre
 • Samarbeid med Innovasjon Norge for utvikling av ny næring