AV-forum ble startet i 2016 på bakgrunn av et initiativ fra flere aktører i AV-bransjen om å samle bransjen, med den hensikt å profesjonalisere og styrke bransjen. AV-selskapene sitter på unik kompetanse, som man samlet sett ikke har vært gode nok til å få frem i markedet.

AV-forum har siden oppstarten blant annet jobbet med følgende saker:

∙ Utdanning – et eget AV-løp inn under serviceelektroniker-faget. Dette er viktig for å sikre tilgang til riktig kompetanse og redusere kostnader med egen opplæring og rekruttering.

∙ Synliggjøre kompetanse – dette skal gjøres ved at det opprettes en webside med tips, råd og faglige artikler om AV-rom og valg av AV-utstyr. Siden vil vise logoer og linker til de firmaer som blir med på samarbeidet. Det vil også bli arrangert fagseminarer rettet mot interiørarkitekter og byggherrer.

∙ Profesjonalisere bransjen – ved at det utvikles en ny standardavtale for AV-leveranser og prosjekter.

∙ Anbudene – er i dag lite innovative og er ofte bygget på tidligere kravspekker og dette hindrer innovasjon i bransjen. Utvikling av en anbudsmal/kravspekk.

∙ Tjen på tjenestene – drive opplæring mot kundene slik at tjenester verdsettes og betales for.

 

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: