AV-forum ble startet i 2016 på bakgrunn av et initiativ fra flere aktører i AV-bransjen om å samle bransjen.

jkjk

Dette med den hensikt å profesjonalisere og styrke bransjen. AV-selskapene sitter på unik kompetanse, som man samlet sett ikke har vært gode nok til å få frem i markedet.

AV-forum har siden oppstarten blant annet jobbet med følgende saker:

  • Utdanning: Eget AV-løp inn under serviceelektroniker-faget. Dette er viktig for å sikre tilgang til riktig kompetanse og redusere kostnader med egen opplæring og rekruttering.
  • Synliggjøre kompetanse: Dette skal gjøres ved at det opprettes en webside med tips, råd og faglige artikler om AV-rom og valg av AV-utstyr. Siden vil vise logoer og linker til de firmaer som blir med på samarbeidet. Det vil også bli arrangert fagseminarer rettet mot interiørarkitekter og byggherrer.
  • Profesjonalisere bransjen: Ved at det utvikles en ny standardavtale for AV-leveranser og prosjekter.
  • Anbudene: Disse er i dag lite innovative og er ofte bygget på tidligere kravspekker og dette hindrer innovasjon i bransjen. Utvikling av en anbudsmal/kravspekk.
  • Tjen på tjenestene: Drive opplæring mot kundene slik at tjenester verdsettes og betales for.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: