Norge er i en unik posisjon for å etablere en betydelig næring innen drift av industrielle datasentre på grunn av vårt kjølige klima, rene energi, gode infrastruktur, politiske stabilitet og høye kompetanse.

Tidligere forum for grønne datasentre.

Datamengdene er i eksplosiv vekst, og sentrene som lagrer og prosesserer dataene er grunnmuren og veikryssene i dette digitale samfunnet. Med industrielt datasenter mener vi et senter med så stor kapasitet at det i seg selv er en industribedrift med flere likhetstrekk med prosessindustrien. Den er kraftkrevende og kapitalintensiv.

IKT-Norge datasenterforum består av de selskapene som jobber innen dette segmentet, og sammen jobber vi med å etablere gode rammevilkår som gjør Norge til et ledende datasenterland.

IKT-Norge Datasenterforum består av representanter fra forskjellige prosjekter rundt om i Norge.

Forumet har til hensikt å samle aktørene til felles myndighetskontakt, samt innsats og diskusjon knyttet til viktige utfordringer for sektoren.

IKT-Norge har arbeidet hardt for å få gjennomslag for å redusere el-avgiften for datasentrene til det nivået som gjelder for ordinær industri og som samtidig er på nordisk nivå. Det fikk vi gjennomslag for i statsbudsjett 2016. Det var også viktig for oss at grensen for lav avgift ble satt ned fra 5 MW som Regjeringen først ønsket. Fra 2017 er grensen 0,5 MW, og dermed blir alle norske datasentre som ønsker å ekspandere videre omfattet.

IKT-Norge har sammen med Innovasjon Norge satt sammen en presentasjon som skal markedsføre norske industrielle datasentre verden over. Last ned KeyNote-versjon.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: