Norge er i en unik posisjon for å etablere en betydelig næring innen drift av industrielle datasentre på grunn av vårt kjølige klima, rene energi, gode infrastruktur, politiske stabilitet og høye kompetanse.

ewewde

Datamengdene er i eksplosiv vekst, og sentrene som lagrer og prosesserer dataene er grunnmuren og veikryssene i dette digitale samfunnet. Med industrielt datasenter mener vi et senter med så stor kapasitet at det i seg selv er en industribedrift med flere likhetstrekk med prosessindustrien. Den er kraftkrevende og kapitalintensiv.

IKT-Norges Datasenterforum består av representanter fra forskjellige prosjekter og selskaper rundt om i Norge, og sammen jobber vi med å etablere gode rammevilkår som gjør Norge til et ledende datasenterland.

Forumet har til hensikt å samle aktørene til felles myndighetskontakt, samt innsats og diskusjon knyttet til viktige utfordringer for sektoren.

IKT-Norge har sammen med Innovasjon Norge satt sammen en presentasjon som skal markedsføre norske industrielle datasentre verden over.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: