IKT-Norges EdTech Forum består av de selskapene som jobber med utdanning og læring.

Norsk EdTech er i sterk vekst – det er høy aktivitet, og næringen får stor anerkjennelse internasjonalt. På kort tid har denne næringen rukket å telle over 60 norske selskaper med godt over 140 millioner brukere i hele verden. EdTech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Med EdTech-løsninger kan læring organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.

EdTech Forum jobber spesielt med rammebetingelser, velfungerende marked for læringsteknologi i Norge og globale eksportmuligheter. Forumet jobber med digital kompetanse for lærere og utdanningsledere, infrastruktur og digitale læremidler.

IKT-Norge er initiativtager og partner i Oslo Edtech Cluster for å styrke arbeidet med markedsaktiviteter, forskning og bruk av norsk EdTech.

EdTech Forum brukes som diskusjonspartner for nasjonale og lokale myndigheter. Samtidig arrangeres EdTech-dagen under Oslo Innovation Week og norsk paviljong på BETT, i samarbeid med Oslo EdTech Cluster.

Se også edtechnorge.no

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: