IKT-Norges Edtech-forum består av selskaper som jobber med utdanning og læring.

kelly sikkema tqpgm1k6ebq unsplash

Norsk edtech er i sterk vekst – det er høy aktivitet, og næringen får stor anerkjennelse internasjonalt. På kort tid har denne næringen rukket å telle over 80 norske selskaper med godt over 200 millioner brukere i hele verden.

Edtech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Med edtech-løsninger kan læring organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.

IKT-Norges Edtech-forum jobber spesielt med rammebetingelser, velfungerende marked for læringsteknologi i Norge og globale eksportmuligheter. Forumet arbeider også med digital kompetanse for lærere og utdanningsledere, infrastruktur og digitale læremidler.

IKT-Norge er initiativtager og partner i Oslo Edtech Cluster, et prosjekt som ble etablert for å styrke arbeidet med markedsaktiviteter, forskning og bruk av norsk læringsteknologi. Prosjektet er fra februar 2020 integrert inn i IKT-Norges Edtech-forum, som brukes som diskusjonspartner for nasjonale og lokale myndigheter i forhold til det politiske rundt bruk av edtech.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: