eHelseforum er IKT-Norges forum for helserelatert aktivitet. Her møtes bransjen fire ganger året for å snakke om næringspolitikk og strategi. Vi inviterer Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, helseregionene, kommuner og pasient- og yrkesforeninger for å fortelle om fremtidsplaner. eHelseforum er også en viktig nettverksarena for IT-næringen.

Vi ønsker i størst mulig grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen.

I dag organiserer eHelseforum over 70 bedrifter.

IKT-Norges arbeid vil særlig ha fokus på:

  • Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
  • Øke forståelse for – og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
  • Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for næringslivet
  • Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse
  • Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: