eHelseforum er IKT-Norges forum for helserelatert aktivitet. Her møtes bransjen for å snakke om næringspolitikk og strategi.

jedeidjd

eHelseforum er en viktig nettverksarena for IT-næringen. På eHelseforum inviterer vi eksempelvis inn Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, helseregionene, kommuner og pasient- og yrkesforeninger for å fortelle om fremtidsplaner.

Vi ønsker i størst mulig grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle. Målet er å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen.

I dag organiserer eHelseforum over 70 bedrifter.

IKT-Norges arbeid med e-helse har særlig fokus på:

  • Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
  • Øke forståelse for – og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
  • Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for næringslivet
  • Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse
  • Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT

IKT-Norge organiserer dessuten e-helsekonferansen EHiN (E-helse i Norge) som går av stabelen i Oslo Spektrum på årlig basis. Her er mange av eHelseforums medlemmer engasjert.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: