Norsk fintech-bransje er i sterk vekst, og preges av relativt nyetablerte selskaper som leverer finansielle tjenester i konkurranse med tradisjonelle finansinstitusjoner.

kasse

Som ny bransje i en sterkt regulert sektor, møter fintech-bedrifter ulike utfordringer og hindre på veien til vekst. Mange av dem er også samarbeidspartnere og leverandører til banker. Disse ønsker IKT-Norge å bidra til å avhjelpe eller løse. Det betyr blant annet at vi bygger relasjoner til finansinstitusjoner og organisasjoner som Finans Norge, og jobber aktivt inn mot politikere og Finanstilsynet for å sette fokus på regelverk som hindrer optimal utvikling for bransjen.

Fintech-forum møtes kvartalsvis for å diskutere markedsmuligheter og utfordringer, regulatoriske spørsmål, felles aktiviteter som market-access reiser, deltagelse på internasjonale events med mer.

IKT-Norge og Finans Norge arrangerer årlig fintech-konferansen FutureBank, en arena hvor mange av forumets medlemmer engasjerer seg.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: