Norsk FinTech-bransje er i sterk vekst, og preges av relativt nyetablerte selskaper som leverer finansielle tjenester i konkurranse med tradisjonelle finansinstitusjoner. Mange av dem er også samarbeidspartner og leverandør til banker.

Som ny bransje i en sterkt regulert sektor, møter FinTech-bedrifter ulike utfordringer og hindre på veien til vekst. Disse ønsker IKT-norge å bidra til å avhjelpe eller løse. Det betyr blant annet at IKT-Norge bygger relasjoner til finansinstitusjoner og organisasjoner som Finans Norge, og jobber aktivt inn mot politikere og finanstilsyn for å sette fokus på regelverk som hindrer optimal utvikling for bransjen.

FinTech Forum møtes omtrent annenhver måned for å diskutere markedsmuligheter og utfordringer, regulatoriske spørsmål, felles aktiviteter som market-access reiser, deltagelse på internasjonale events med mer.

IKT-Norge og Finans Norge arrangerer en årlig en FinTech-konferanse ved navn Futurebank. Ønsker du å delta, være sponsor eller bidra på annet vis? Mer informasjon om konferansen finner du her.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: