Internettet er fellesnevneren i omstillingsprogram for industrien i flere land. Det første og mest kjente er Tysklands Industri 4.0.

Dette åpner for en ny samarbeidsplattform mellom IT-næringen og den tradisjonelle industrien. Utstrakt bruk av internet of things, big data, selvlærende roboter (kunstig intelligens) og systemer vil gjøre at industribedriftene ligner mer på IT-bedrifter.

Som et ledd i omstillingen av norsk økonomi trengs et kraftig løft i produktiviteten i norsk industri. Bare ved å øke verdiskapingen per arbeidstime kan vi klare å konkurrere med lavkostland og beholde en industriell base i Norge.

Det trengs en ny industripolitikk for Norge som videreutvikler den norske samarbeidsmodellen inn i den digitale tidsalder.

Dette forum er åpent for alle IKT-Norge medlemmer som ønsker å levere løsninger til industrien.

Bli med å utvikle Industri 4.0. på norsk.

Meld deg på nå!

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: