Forumets formål er å ivareta saker av felles interesse til de av IKT-Norges medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor kasse- og butikkdata i Norge.

njedj

  • Fremme løsninger som utvikler, effektiviserer og øker kvaliteten på kasse- og butikkdata i Norge
  • Fremme medlemmenes felles interesser i forhold til de myndigheter som regulerer og spesifiserer elementer i leverandørenes løsninger, herunder standardisering
  • Spre informasjon til markedet og samarbeidspartnere om kasse- og butikkdata

Forumet skal ikke håndtere forhold som er konkurranseømfintlige mellom medlemmene, eller som er konkurransehemmende. Forumet skal ikke ha egne økonomiske interesser.

Vi jobber med å:

  • Bidra til økt kompetanse om kasse- og butikkdata i Norge og være talerør for bransjen
  • Gjennomføre målrettede tiltak for å øke kunnskapen om alle aspekter vedrørende kasse og butikkdata
  • Gi innspill til myndigheter vedrørende behov for politikk og koordinerende tiltak som vil fremme utvikling eller anvendelse av kasse- og butikkdata  samt være dialogpartner for myndighetsorganer
  • Vurdere å innføre bransjenorm i forbindelse med med ny lov om kasse- og butikkløsninger

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: