Fornying av offentlig sektor kan gi store ressursbesparelser, bedre arbeidsforhold og gode borgertjenester.

dwd

IKT-Norge samler de av våre medlemmer som jobber med offentlig sektor i et eget forum der vi diskuterer felles rammebetingelser, offentlige anbud og anskaffelser, store offentlige prosjekter nasjonalt og lokalt.

Digitalisering i offentlig sektor er en nødvendighet om vi skal opprettholde vår felles velferd. Vi må organisere offentlig sektor smartere på innsiden og enklere på utsiden. Det krever felles statlig og kommunal styring og brukerens fokus. Gevinsten vil være store ressursbesparelser, bedre arbeidsforhold og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: