Økosystemet for fintech består ikke bare av teknologiselskaper som leverer finansielle tjenester, men også av banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner.

jgjfgf

Disse spiller sentrale roller i utvikling av fintech-bransjen, enten som kunder, samarbeidspartnere, investorer eller akselleratorer til fintech-selskapene. Det er i spenningsfeltet mellom banker og fintech-aktører at innovasjon og helt nye digitale løsninger bæres frem.

IKT-Norge gir fintech-aktører og finansinstitusjoner en felles møteplass gjennom FutureBank-forum. Forumet møtes fire ganger årlig rundt temaer som forretningsmodeller, regulatorisk innovasjon, blockchain, speed-pitches om løsninger og behov med mer.

I tillegg til finansinstitusjoner og fintech-selskaper er Finans Norge fast deltaker i forumet.

IKT-Norge og Finans Norge arrangerer årlig fintech-konferansen FutureBank, en arena hvor mange av forumets medlemmer engasjerer seg.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: