Økosystemet for FinTech består ikke bare av teknologiselskaper som leverer finansielle tjenester, men også av banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner.

Disse spiller sentrale roller i utvikling av FinTech-bransjen, enten som kunder, samarbeidspartnere, investorer eller akselleratorer til FinTech-selskapene. Det er i spenningsfeltet mellom banker og FinTech-aktører at innovasjon og helt nye digitale løsninger bæres frem.

IKT-Norge gir FinTech-aktører og finansinstitusjoner en felles møteplass gjennom FutureBank Forum. Forumet møtes fire ganger årlig rundt temaer som forretningsmodeller, regulatorisk innovasjon, blockchain, speed-pitches om løsninger og behov med mer.

FutureBank Forum ledes av Liv Freihow. I tillegg til finansinstitusjoner og FinTech-selskaper er Finans Norge fast deltager i forumet.

IKT-Norge og Finans Norge arrangerer en årlig FinTech konferanse ved navn FutureBank. Mer informasjon om konferansen finner du her.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: