Norge trenger nye IKT-lokomotiver som kan bidra til å løse morgendagens utfordringer i samfunnet og i næringslivet.

dweodjw

Det er mange små IT-bedrifter som har potensialet i seg til å bli det neste store teknologieventyret. IKT-Norge vil gi disse litt hjelp i startgropen. Vi vil bidra ved å rydde en del praktiske utfordringer av veien slik at dere kan fokusere på innovasjon og kommersialisering.

Noe av det viktigste bidraget IKT-Norge kan gi små, nystartede bedrifter er tilgangen til Norges største og viktigste nettverk innen IKT. I vår organisasjon finnes bedrifter som kanskje er på jakt etter akkurat den teknologien du utvikler, eller som kan gi råd og kontakter for å hjelpe deg videre.

StartUp-orum-bedriftene møtes til ca. fem fag- og nettverkssamlinger hvert år, og får et svært godt tilbud på medlemskap i IKT-Norge. Kriteriet er at bedriften ikke er eldre enn fem år og har under 10 millioner kroner i omsetning.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: