Teleregulatorisk forum er en møteplass for ekomrelaterte regulatoriske spørsmål.

dgewdgew

Forumdeltakerne består av ekomselskaper.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.  

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: