En helhetlig kompetansepolitikk er viktig for Norges fremtidige konkurransekraft, vår evne til å hente produksjon hjem og ikke minst for å skape flere nye arbeidsplasser.

dkddsk

Dette må skje i tett samarbeid med kunnskapssektoren.

IKT-Norges Kompetanseforum består av ledere blant våre medlemsbedrifter som sammen jobber for å utvikle en samlet strategi for å styrke næringens konkurransekraft og å dekke samfunnets behov for IKT-kompetanse.

IKT-Norges kompetanseforum skal:

  • Sammenstille politiske krav til nasjonale myndigheter for å imøtekomme digitale kompetansebehov
  • Utvikle samarbeidsflater med kunnskapssektoren for å sikre kvalitet og nærhet mellom utdanning og næringens behov
  • Utvikle næringens eget bidrag for å styrke digital kompetanse og kapasitet

I 2018 utformet forumet rapporten Framtidstanken, som består av medlemmenes innspill til hva myndighetene må gjøre, hva utdanningsinstitusjonene må gjøre og hva vi som næring skal gjøre innen denne Stortingsperioden. Rapporten ble overlevert til statsråd Iselin Nybø.

IKT-Norges kompetanseforum er kun for CEOs. Har du spørsmål?

Kontakt IKT-Norges kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen på e-post line@ikt-norge.no