En helhetlig kompetansepolitikk er viktig for Norges fremtidige konkurransekraft og vår evne til å hente produksjon hjem og ikke minst skape flere nye arbeidsplasser. Dette må skje i tett samarbeid med kunnskapssektoren.

IKT-Norge inviterer ledere blant våre medlemsbedrifter til å utvikle en samlet strategi for å styrke næringens konkurransekraft og å dekke samfunnets behov for IKT-kompetanse.

IKT-Norges kompetanseforum skal:

• Sammenstille politiske krav til nasjonale myndigheter for å imøtekomme digitale kompetansebehov

• Utvikle samarbeidsflater med kunnskapssektoren for å sikre kvalitet og nærhet mellom utdanning og næringens behov

• Utvikle næringens eget bidrag for å styrke digital kompetanse og kapasitet

IKT-Norges kompetanseforum er kun for CEOs. Har du spørsmål? Kontakt adm.dir. Heidi Austlid på e-post heidi@ikt-norge.no