Mobiloperatører som kjøper tilgang av netteiere (servicetilbydere) spiller en viktig rolle i å få konkurranse i mobilmarkedet - både på pris og på tjenester

weldewldl

I den senere tiden har det kommet flere nye aktører inn på markedet, ofte med basis i et større morselskap. Eksempler her er Atea Mobil og Fjordkraft Mobil.

IKT-Norges Servicetilbyderforum er et forum for de av IKT-Norge sine medlemmer som er servicetilbydere som ikke har eget nett. Arbeidet går i hovedsak ut på å skape en arena hvor disse selskapene kan møtes og diskutere felles utfordringer opp mot myndighetene.

IKT-Norges forum er et tilbud til våre medlemmer.