Mobiloperatører som kjøper tilgang av netteiere (servicetilbydere) spiller en viktig rolle i å få konkurranse i mobilmarkedet – både på pris på tjenester.I den senere tiden har det kommet flere nye aktører inn på markedet. Ofte med basis i et større morselskap. Eksempler her er Atea Mobil og Fjordkraft Mobil.

IKT-Norges Servicetilbyderforum er et forum for de av IKT-Norge sine medlemmer som er servicetilbydere som ikke har eget nett. Arbeidet går, i hovedsak, ut på å skape en arena hvor disse selskapene kan møtes og diskutere felles utfordringer opp mot myndighetene.

 Tenker du dette forumet er noe for deg ta kontakt med Per Øivind Skard