Her finner du oversikt over konsulenter som kan hjelpe deg i forhold til søknadsprosesser til Skattefunn, Innovasjon Norge og ulike innovasjon- og forskningsinstitusjoner i Norge og Europa:

Konsulenter:

ConsortiumGateway

InfoSector/eMatch

Nofas

Intro International

Nettverk

CONNECT i Norge bidrar til samfunnsnyttig verdiskaping gjennom å tilby sine medlemmer fra næringslivet, akademia og det offentlige en felles plattform for utvikling av levedyktige vekstselskaper.

Venture Lab: Fra oppstart i 2000 hadde VentureLab fokus på finansiering av såkorn– og ventureselskaper, og ble raskt en  viktig aktør i dette markedet. Selskapet fikk konsesjon som verdipapirforetak i 2008 som ledd i en strategi for å bli en ledende corporate aktør i SMB–segmentet.

SIVA/ Forsknings-parker

Oversikt over forskningsparker

Oversikt over næringshager

Arenanettverk: Flere bedrifter innen samme bransje og i samme region sliter ofte med de samme utfordringene. Nettverksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess! Her finner du oversikten.