CONNECTs hovedaktivitet er CONNECT Springbrett®-prosessen. Dette er et gratis tilbud til selskaper som står overfor viktige strategiske valg. I et CONNECT Springbrett® hjelper eksisterende næringsliv nytt næringsliv, og gjennom denne aktiviteten overføres kompetanse og erfaringer på tvers av bransjer og andre skillelinjer

Gjennom CONNECTs kompetansenettverk skapes Norges nye vekstselskaper

Denne visjonen virkeliggjør vi gjennom å:

 • tilby nye vekstselskaper kostnadsfri, tilrettelagt og personlig tilgang på våre medlemmers kompetanse
 • bidra til finansiering og partnerskap for vekstselskaper via nettverket vårt
 • samarbeide med myndigheter for en effektiv og målrettet utvikling av nye vekstselskaper
 • være en innovasjonsarena for våre medlemmer og samarbeidspartnere

CONNECT gir merverdi til:

 • Gründere og vekstselskaper ved at CONNECT Springbrett ® gir bedre grunnlag for riktige strategiske valg .
 • Medlemmene ved økt tilgang til kompetansenettverk og informasjon om nye vekstselskaper.
 • Samfunnet ved bidrag til økt verdiskaping fordi selskapene overlever lenger og vokser riktigere.

CONNECT er kjennetegnet ved:

 • Objektivitet og uavhengighet
 • Utgangspunkt i selskapenes behov
 • Kompetanse som ikke er tilgjengelig på det åpne markedet
 • Frivillig deltakelse
 • Uten vederlag

CONNECT Norge

Forskningsparken

Gaustadallen 21

0349 Oslo

Telefon: +47 22 95 80 30