IKT-Norge har mye fokus på “smart”. Smart-begrepet brukes på stadig flere områder i samfunnet og næringslivet. Smart grid, smarte byer, smarte biler, etc. Dette handler om bruk av sensorer, data, kommunikasjon, etc for å forbedre prosesser, forretningsmodeller, overvåkning av infrastruktur, etc. og har betydelig oppmerksomhet fra både myndighet og næringsliv i hele verden.

Det er mye hype, mye fokus på forbrukerorienterte produkter og samtidig et behov for å etablere tydelig politikk og fremdrift som både legger tilrette for næringsutvikling og utløse verdiskapingspotensialet.

Med utviklingen følger også både muligheter på tverrs av etablerte næringer og utfordringer inn mot politkkområder som personvern, it-sikkerhet, dataportabilitet, kommunereform, samferdsel og ITS, etc.

Smarte løsninger har ulike målgrupper bla.: forbrukere, næringslivet og offentlig sektor. Norske selskap dekker ulike deler av verdikjeden, direkte ut mot brukeren, integrasjon, backend, analyse, etc. Mange norske virksomheter har en glimrende mulighet  å være med i front av denne utviklingen.

I årets første møte har vi fokus på:

  1. Hvilke behov ser aktørene for felles innsats fra næringen
  2. Arendalsuka 2016
  3. Felles norsk paviljong på Smart City Expo i Barcelona (15-17 november 2016)

IKT-Norge organiserer 4 smart forum møter for næringen i 2016, meld deg på det første og sett av datoene allerede nå:

  • Fredag 1. april, 10-12, Oscarsgate 20
  • Torsdag 2. juni, 10-12, Oscarsgate 20
  • Torsdag 15. september, 10-12, Oscarsgate 20
  • Torsdag 2. desember, 10-12, Oscarsgate 20


Det sendes også ut mer informasjon før møtene.