I dag diskuterer Stortinget, for første gang på mange år, en digital strategi for utdanningssektoren.

– Storting og regjering må nå sikre at alle elever får jobbe i nåtidens læringsmiljø der skolebøker er erstattet med digitale læremidler og der lærerne har nødvendig digital kompetanse, sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Bakgrunnen for debatten i Stortinget er en interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som ønsker svar på Kunnskapsministerens visjoner og strategier for fremtidens utdanningssystem og hvordan skolen bedre skal ta i bruk de gode gode digitale læremidlene den norske edtechnæringen leverer til å gi barn og unge tilpasset opplæring.

IKT-Norge håper debatten i Stortinget vil dreie seg om hvordan fremtidens utdanning skal se ut, og ikke blir en diskusjon om vi er for eller mot teknologi i skolen i 2015.

– Teknologi gjør kunnskap mer tilgjengelig og tilpasset hver enkelt av oss. Det gjør at måtene vi lærer på blir både endret, utfordret og forbedret, sier Heidi Austlid. Educational technology, også kalt EdTech, gjør læring mer motiverende og gir læreren mer tid til undervisning og mindre til administrasjon og retting.

Individuelt tilpasset opplæring er en av de store utfordringene i norsk skole.

– Teknologi preger allerede hverdagen i arbeids- og privatliv, og vil i økende grad også være førende for hvordan og hvor vi lærer. Læring vil skje uavhengig av tid, klasserom og plattform. Dette vil være med å styrke dagens og fremtidens norske utdanningssystem og ikke minst også en gryende norsk edtechnæring, fortsetter Austlid.

– Individuelt tilpasset opplæring er en av de store utfordringene i norsk skole. Med digitale løsninger kan læring optimaliseres ved at læreren får analysert elevdata, som gjør at hver enkelt elevs progresjon kan følges og derigjennom skreddersy læringsopplegg til hvert enkelt individ. Dette betyr at alle elever blir bedre og lærerens tid effektiviseres, mener Heidi Austlid. Den norske edtech-næringen er i eksplosiv vekst, og allerede er det over 60 millioner brukere av norske edtech-løsninger i verden. Vi vet at norsk edtech skaper bedre læring, og siden 1. mai har elever i Skandinavia løst over 3 millioner oppgaver i mattemaraton.

Se til Danmark

I Danmark har nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter gått sammen om en storstilt satsing for å løfte skolenes digitale satsing. Dette for å styrke kvaliteten og konkurransekraften til Danmark, og satsingen er en del av den danske strategien for digital vekst. Sammen har kommunene og staten satt av 2 milliarder kroner i en felles satsing på infrastruktur, digitale læremidler, lærernes pedagogiske digitale kompetanse og forskning. 500 millioner er øremerket satsing på digitale læremidler. Det er opprettet en fondsordning der kjøp av digitale læremidler gis 50% refusjon. Dette for å snu skolenes innkjøp fra bok til digitalt. Effekten er økt bruk av digitale læremidler, flere aktører i markedet, tilpasset opplæring og mer effektiv bruk av lærerens tid. I tillegg innebærer den danske fellesstrategien en satsing på lærernes kompetanse og digital infrastruktur.

IKT-Norge oppfordrer Storting og Regjering til å kopiere den danske modellen med en forpliktende satsing mellom stat og kommune, og der digitale læremidler, lærernes kompetanse, infrastruktur og FoU inngår.
Se også «Kan vi optimalisere læring?»