IKT-Norge og Senter for IKT i utdanningen inviterer til frokostseminar torsdag 3. november i Senterets lokaler i Oslo. Vi er på felles jakt etter god pedagogisk bruk av digitale lek- og læringsmidler i barnehagen.

 

0-6-åringer bringer med seg digitale ferdigheter og erfaringer inn i barnehagen. Utfordrer barnehagens ansatte, utstyr og pedagogiske innhold barnas digitale kompetanse? Eller utfordrer barnas digitale kompetanse barnehagens ansatte?

Mange barnehager ønsker å integrere digital pedagogisk praksis i sitt virke. Hvilket potensiale til kvalitetsutvikling finnes i teknologien i dag? Hvilke lek- og læremidler fremmer entusiasme og utforskende lek og læring, i tråd med barnehagens egen kultur?

IKT-Norge samarbeider med Senter for IKT i utdanningen, som satser blant annet på kompetanseutvikling i barnehagesektoren, og inviterer til en felles jakt på god pedagogisk bruk av digitale lek- og læremidler.

Etter korte presentasjoner om digital pedagogisk praksis fra ulike representanter fra barnehagesektoren, inviteres det til diskusjon og erfaringsutveksling om:

  • Hvordan IKT kan øke kvaliteten i barnehagens innhold og oppgaver?
  • Hvordan ansatte kan motiveres til å integrere digital praksis i sin pedagogikk?

Enkel servering.
Påmelding innen 31. oktober: anba@iktsenteret.no

For spørsmål om prosjektet: Barbro Hardersen