Hva er målet med GoForIT?

Vi bygger et team av eksperter fra akademia/forskning, IKT-bransjen og bransjeorganisajoner som skal utvikle Norges viktigste arena for kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

Bakgrunnen for GoForIT

 • Næringslivets behov: Hva slags kompetanse trenger IKT-næringen i dag og i tiden fremover.
 • Hvordan får vi tak i den kompetansen på best mulig måte?
 • Studentenes behov: Være relevant og ettertraktet på jobbmarkedet etter endt utdanningsløp.
 • Akademias behov: Å lede kunnskapsfronten, krever samarbeid med næringslivet.

Få oppdatert innsikt innen teknologi og bærekraft

Les mer om hvordan du kan bestille foredrag og workshops fra våre ressurser her

Kommende aktiviteter

 • Utvikle egne utdanningsløp – GoForIt-studiet etterutdanning innen teknologi og bærekraft (MBA på UIA høsten 2021 og Etterutdanningskurs på NTNU våren 2022).
 • Bygge et forskernettverk/ekspertnettverk i Norge.
 • Kunnskapsutvikling – Workshopserie – Påvirke og endre innholdet i tekniske utdanningsløp og andre utdanningsformer.
 • Politisk påvirkning, presse og deltagelse i offentlig debatt.
 • Gjesteforelesninger – egen oversikt over ressurser med høy kompetanse.
 • Prosjektutvikling – felles søknader til forskningsrådet mm.
 • Podcast.
 • Årlig Kompetansekonferanse NOV 2021.
 • Internasjonal nettverksbygging

 

 

Ønsker du medlemskap?

Ta kontakt med Mali Hole Skogen på mali@ikt-norge.no eller 91835999. Medlemskap for organisasjoner og virksomheter koster 25 000 kroner.

 

Sosiale forhold, miljø og økonomi

Bærekraft innebærer at virksomhetens strategiske mål må basere seg på sosiale forhold, miljø og økonomi. Økonomisk bærekraft har hatt fokus over tid, og er godt representert i dagens utdanninger.

Dette aspektet må fortsatt få fokus. Vi trenger imidlertid uttalt og tydelig fokus på det sosiale, eller samfunnsmessige, og det miljømessige. I dag er det sosiale i noen grad inkludert i deler av IT-utdanningene, mens det miljømessige i liten grad er til stede. Dette må endres, og studiestedene bør gjøre bevisste valg i sammensetning av studieplaner.

Dette gir en «systemisk» utfordring. Med dette mener vi må endre flere sektorer som er avhengige av hverandre, men som styres fra forskjellig hold. Dersom bærekraft-innholdet i utdanningene er i utakt med hva arbeidslivet kan ta imot, vil det ta for lang tid. For at vi skal rekke å redde miljøet, må vi hurtig koordinere endringer i flere sektorer samtidig.

Riktig bruk av digitale teknologier for å oppnå FNs bærekraftsmål

Vi er overbevist om at riktig bruk av digitale teknologier er en forutsetning for å oppnå mange av FNs bærekraftsmål. IT-bransjen og dens kunder er allerede inne i mange «digitale transformasjoner» for å effektivisere driften og utvikle produktporteføljen.

I bredeste forstand kan de som jobber med dette ses på som endringsagenter som til daglig arbeider med å omstille virksomheter i offentlig og privat sektor. Her snakker vi om mange roller: Helt fra ledere, rådgivere, og programmerere, til folk som jobber med kundereiser, prosjektledelse og utforming av brukergrensesnitt – og mange fler. Mange av disse har hatt en IT-relatert utdanning.

En god start vil være å ha en bred faglig diskusjon om sammenhenger mellom digitalisering og bærekraft, slik at studieprogram kan videreutvikles og arbeidslivet får omstillingskompetanse der bærekraft er et tydelig element.

Nettopp derfor inviterer vi aktørene i arbeidslivet og akademia til diskusjon om innhold i studiene. Vi ønsker å bidra til å løfte Norge og verden over i en normaltilstand som er mer bærekraftig for fremtiden.

Styringsgruppen (GoForIT) består av:

  • Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør IKT-Norge
  • Simen Sommerfeldt CTO, Konsernledelsen Bouvet
  • Trude Hole Direktør Foretningsdesign/ Konsernledelsen
  • Christian Torp, Fagsjef i Tekna
  • Kristine Beitland, Director, Corporate Affairs Norway -Konsernledelsen Microsoft
  • Ole Morten Damlien, Leder Digital forretning Itera, Konsernledelsen
  • Vibeke Nyvold, konsernledelsen og nordic lead helse og offentlig sektor Accenture
  • Elisabeth Nissen Eide, Bærekraftsdirektør Atea
  • Stine Vikesland Bærekraftsdirektør i Sopra Steria
  • Leif Skiftnes Flak – Professor i Informatikk, leder senter for Fremragende forskning Digitale systemer Universitetet i Agder
  • Øystein Sæbø, Professor i Informatikk, Universitetet i Agder
  • Siri Fjellheim, Prorektor Forskning NMBU
  • Solve Sæbo, Prorektor Teknologi NMBU
  • Charlotte Haanes Komunikasjonssjef Dell Norge
  • Tom Henriksen, Strategi Telia
  • John Krogstie, Professor i Informatikk, Instituttbestyrer på Institutt for Informasjonsteknologi NTNU
  • Birgit Krogstie, Professor, leder Excited – senter for fremragende forskning innen IT-Studier, NTNU
  • Maria Nelly Holmedahl Flatland, Bærekraftsrådgiver Atea
  • Joachim Tyse, Nettverksleder NITO
  • Linn Robin Andersen, leder Nitostudentene
Her kan du lese mer om oss og våre medlemmers arbeid med bærekraftsmålene

Underlag: