Bellonas «101 løsninger på klimakrisen» er et ypperlig notat som Bellona utga under COP 15 i København. Her er faktisk alle våre satsingsområder nevnt – 6 av de 101 løsningene er innenfor det vi definerer som Grønn IT.

Løsning 45 er «flytt møtet online», det vil si videokonferanse, og løsning 39 heter «sett pris på veien» (med IBM Stockholm som eksempel). Løsning 25, «intelligent strøm» omhandler smart grid med basis i AMS. Løsning 42 er «smart trafikk» og omhandler intelligente transportsystemer (ITS), løsning 70 er «ta styringen» og omhandler smart styring av lys og varme i bygg, løsning 71 «send serveren til sjøs» omhandler datasentre – Bellona foreslår å sende dem til sjøs og drive dem på bølgekraft (Googles forslag) og å utnytte overskuddsvarmen fra landfaste anlegg.

På side 75 står det at «Det finnes heldigvis mange smarte løsninger for å redusere energisløsing på it-utstyret. Noen av knepene krever imidlertid planlegging. Et godt designet datarom kan bruke opptil 30 prosent mindre energi enn et dårlig designet rom. Servere og PC-er genererer varme, og på en gjennomsnittlig server går over halvparten av energibruken til kjøling. Et knep er å benytte overskuddsvarmen, for eksempel til å varme opp bygget eller andre bygg ved hjelp av fjernvarme.»

Det jeg savner her, er dematerialisering i et bredere kontektst enn videokonferanse – at produkter som går online får lavere energi- og materialintensitet enn de som forblir fysiske. Men jeg skal ikke klage. Dette er et godt grunnlag for oss videre. Også Naturvernforbundet trekker frem IBM Stockholm som et fantastisk godt miljøcase, og videokonferanse som en «no-brainer» og som et område vi burde jobbe for å øke bruken av – se forøvrig presentasjonen til Holger Schlaupitz på vårt medlemsmøte den 28. januar.