Teknologirådet har lansert sin rapport om pasienten og web 2.0, og Computerworld skriver at «Tall fra andre land viser ifølge Teknologirådet at helsetjenester på nett kan innebære betydelige samfunnsøkonomiske innsparinger. I Danmark anslås det at inntill seks millioner transportkilometer er spart ved at en av fem har brukt slike tjenester. Med vår spredte bosetting kan vi forvente enda høyere innsparinger i Norge.»

Vi må nettopp regne på slike tall her hjemme. Med tanke på at kroniske pasienter fyller 16 fly for dagen bare inn og ut av Tromsø, tror jeg at de økonomiske og miljømessige besparelsene som virtuell kommunikasjon muliggjør innenfor helsevesenet vil være gigantiske. Vi har svært gode erfaringer fra virtuell kommunikasjon innenfor helsevesenet i Nordsjøen. Disse erfaringene må kunne brukes til å gjøre det samme over andre strekninger i Norge.