Miniseminaret 26. oktober er dessverre avlyst. Dette skyldes at KS har avlyst sitt tilstøtende arrangement.

Vi inviterer derfor i stedet til studietur til København og Stockholm 1.-2. desember om digitalt førstevalg og en smartere offentlig sektor.

Bakgrunnen for denne studieturen er en kartlegging av brukeropplevelser ved offentlige nettjenester som IKT-Norge gjennomførte sommeren 2011. Den viste at Norge har lang vei å gå før digitale tjenester er prefererte for innbyggerne. Sverige og Danmark ligger milevis foran oss, og det er derfor veldig interessant å se hvilke nasjonale grep de har gjort for å skape god borgerservise og en brukerorientert offentlig sektor. Vi besøker København kommune, kk.dk og sentrale myndigheter, borger.dk, 1. desember, og Stockholm Stad, stockholm.se, 2. desember.

Er du interessert i å delta – fyll ut påmelding under. Her gjelder først-til-mølla-prinsippet. Endelig program sendes til de som melder sin interesse. Med på turen er kommuner, politikere, myndigheter og leverandører.

Og målet er klart: et felles løft for bedre offentlige tjenester på nett.

For mer informasjon og bedriftsdeltagelse, ta kontakt med:

Heidi Austlid, direktør samfunnsansvar i IKT-Norge tlf 90745210, epost heidi@ikt-norge.no