Mange norske bedrifter tilbyr tjenester som helt eller delvis er avhengig av eksterne leveranser (outsourcing) – av og til utenfor Norges grenser (offshoring). Det kan være en utfordrende jobb å gjøre seg kjent med fremmede regelverk og forholde seg til mulig problematikk rundt integritet og eierforhold til personlige data.

IKT-Norge har derfor fått utarbeidet en nyttig guide for aktører i næringen. Den kan brukes som en sjekkliste over momenter å ta stilling til ved kontraktinngåelse, som et kart over mulige skjær i sjøen underveis til leveranse, eller som en innføring i norske og internasjonale personvernsregler og best practices rundt dette.

Guiden er spesielt tilpasset norske forhold med god hjelp fra vår juridiske samarbeidspartner Føyen Advokatfirma DA, Accenture AS, Evry AS, Finanstilsynet, Itera ASA, Logica Norge AS, Microsoft Norge AS, Nasjonalarkivet, NorSIS og Sparebank1.

Guiden er fritt tilgjengelig for IKT-Norges medlemmer, og koster kr 5000,- for selskaper og aktører som ikke er medlem av IKT-Norge.

Guiden kan bestilles fra nettbutikken her.

Preview Data Security and Data Protection Guidelines (PDF med innledning og innholdsfortegnelse)